Aansprakelijkheid

Schade
De Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke (in) directe schade dan ook, geleden door een bezoeker van of deelnemer aan een van de georganiseerde evenementen.

Beeldmateriaal
Bezoekers van (mede) door Stichting Pro Piano georganiseerde activiteiten geven door het deelnemen aan/ bezoeken van de activiteiten toestemming voor het gebruik van door de organisatie verkregen video- en beeld materiaal.

 

 

Copyright 2016 Stichting Pro Piano