Colofon

Redactie         : Elmar van Loon, Ellen Verhagen-Tilstra, Hanny de Winter
Eindredactie : Ellen Verhagen-Tilstra
Vormgeving  : Peter Steutel
Mailadres       : info@stichtingpropiano.nl
Fotografie      : John Verhagen, Huub van Beurden, Martin Smaling
Film                  : José A.F. Leon

Contact graag via contactformulier o.v.v.:
– samenwerken
– adverteren
– donateurs
– sponsors
– vrijwilligers
– pianisten
– pers en publiciteit
– overige

 

Copyright 2016 Stichting Pro Piano