Colofon

Redactie        : Elmar van Loon, Bert van Corler, Ellen Verhagen, Hanny de Winter
Eindredactie : Ellen Verhagen-Tilstra
Vormgeving : Peter Steutel
Mailadres     : info@pianoculemborg.nl
Fotografie    : John Verhagen, Huub van Beurden, Martin Smaling
Film              : José A.F. Leon

Contact graag via contactformulier o.v.v.:
– samenwerken
– adverteren
– donateurs
– sponsors
– vrijwilligers
– pianisten
– pers en publiciteit

 

Copyright 2016 Stichting Pro Piano