Over Stichting Pro Piano

Stichting Pro Piano is op 7 april 2016 in Culemborg opgericht. Het initiatief hiervoor ligt in de eerste, meteen succesvolle  Pianowandeling Culemborg, die plaatsvond op 13 september 2015. Om pianomuziek in de brede zin mede te promoten, is de behoefte ontstaan een stichting op te richten waarbij activiteiten zoals Pianowandeling Culemborg aansluiten bij de doelstelling van de stichting.

We love piano, you too?
Vanuit een gedeelde passie voor piano, heeft de Stichting Pro Piano als doelstelling:
‘Het mede bevorderen van pianomuziek in brede zin. Uitvoerend, componerend en beluisterend. Met bijzondere aandacht voor jonge kinderen en jonge talenten. Hieruit voortvloeiende activiteiten vinden eventueel mede plaats in relatie tot andere kunstdisciplines’.

Wij werken graag samen!
Bij het organiseren van evenementen werkt de stichting graag samen met comité’s, werkgroepen, scholen, organisatoren en/of derde partijen. Bij Pianowandeling Culemborg is dit het Pianocomité dat de organisatie op zich neemt.

Stichting Pro Piano
Sophiko Simsive tijdens slotconcert Pianowandeling Culemborg 2015. Foto: Huub van Beurden.

Copyright 2016 Stichting Pro Piano