Bestuursleden

Met de expertise die de bestuursleden in huis hebben, streeft de Stichting naar een goed bestuur zoals gewenst in de Governance Code van Cultuur.

Anthony ZielhorstAnthony Zielhorst (1952) – voorzitter
Zielhorst was hoofd van het zogenaamde Jong KC: een programma voor getalenteerde jongeren van 10 tot en met 18 jaar, gericht op kamermuziek op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarnaast is de Culemborger dirigent van verschillende koren in het land. In Culemborg was hij van 1972 tot 1981 organist van het koor van de Sint Barbarakerk en tot 1993 dirigent van dit koor.
Anthony Zielhorst is op donderdag 7 juli 2016 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn inzet bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij is in Stichting Pro Piano ook een groot voorstander van het ontdekken, koesteren en ontwikkelen van jong talent en hierop aansluitende educatieve projecten en het bieden van podia.
In 2015 kwam hij in contact met de gepassioneerde amateur pianiste Ellen Verhagen vanwege de deelname van zijn woonhuis als een van de locaties van de Pianowandeling.

Goed bestuur
Jos Voss

Jos Voss (1961) – penningmeester
Jos Voss kwam in 2017 via Ellen Verhagen in contact met de Stichting Pro Piano. Ellen en Jos delen een verleden bij de voormalige Culemborgse toneelvereniging De Cule. Samen met Anthony Zielhorst maakte Ellen hem enthousiast om de rol van penningmeester te gaan vervullen. Jos heeft geen achtergrond in de muziek, maar in financiën en bedrijfskunde. Hij is Registeraccountant en werkt bij de Rabobank als sectorspecialist retail. Daarbij beoordeelt hij de strategische vooruitzichten van (deel)sectoren en van bedrijven.
Jos licht toe:
“Ik wil mijn blikveld verbreden richting kunst en cultuur. Met mijn achtergrond voeg ik iets toe aan de andere bestuursleden die meer vanuit ‘de muziek’ komen. Graag wil ik een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de Stichting Pro Piano. Ik denk dat er veel kansen zijn die we kunnen benutten.”

Goed bestuur
Ellen Verhagen-Tilstra

Ellen Verhagen – Tilstra (1958) – secretaris
Ellen is een organisator Pur Sang en heeft op het gebied van Argentijnse tango en piano al diverse evenementen gerealiseerd. Ellen is initiatiefneemster van Pianowandeling Culemborg en drijvende kracht achter Stichting Pro Piano. Ze is zeer gedreven en een doorzetter met een positieve kijk op het leven. Haar motto: ‘het plezier dat ik mag beleven delen met velen’ .
Met haar rijke muziekachtergrond en samenwerking met diverse musici, in orkest, ensemble en/of met solisten (klarinet, zang) en in Duo Milagro met zangeres Mirella Reiche, geeft ze haar passie, pianospelen, overtuigend vorm in de concerten die ze geeft.
Ellen licht toe:
” Op 8 jarige leeftijd begon ik met pianolessen. Mijn docente Willy Lemmens-Veldhuis was mijn ‘muziekmaatje’ en grote inspiratiebron. Zij begeleidde mij naar het voorbereidend jaar van het Utrechts Conservatorium.  Mijn opleiding liep anders dan ik dacht en ik werd docent aardrijkskunde/Geschiedenis en heb naast lesgeven diverse functies in het bedrijfsleven vervuld o.a. op het gebied van Pr & Communicatie.
Vanaf 2009 is mijn jeugddroom, pianospelen, via de Argentijnse componist Astor Piazzolla teruggekomen en zet ik me met passie in voor alles wat met piano te maken heeft. Sinds oktober 2009 is Jeroen van Veen mijn coach, ik leer veel van hem en hij inspireert mij enorm”.
www.ellenverhagen.com.

Goed bestuur
Pieter Verhulst

Pieter Verhulst (1953) – algemeen bestuurslid.
In 2012 kwam Pieter Verhulst via internet op de hoogte van het initiatief van Pianowandeling Culemborg. Hij zag mogelijkheden om met een (0f meer) van zijn unieke toets-instrumenten een bijdrage te leveren aan deze dag. Zo gebeurde het en werd hij enthousiast over de organisatie die promotie van de piano voorstaat.
Pieter Verhulst beschrijft: ” Met gezonde tegenzin moest ik als knaapje naar pianoles: een humeurige leraar, eindeloos toonladders en uiteraard “Folk Dean”. Maar toen ik 40 werd: weer schuchter op pianoles, en enthousiast!
Jarenlang les van goede docenten, en daardoor een redelijk amateur niveau bereikt: begeleiden van klassieke zangers, tussen de schuifdeuren soms een Ballade van Chopin, of KinderSzenen van Robert Schumann. Uiteraard zwoeg ik op Schumanns “Pianoconcert opus 54″. En met plezier zou ik weer eens de cyclus Dichterliebe begeleiden.
Ik volgde ooit de opleiding Pianotechniek, dus ik stem piano’s en vleugels bij particulieren en in het Koninklijk Conservatorium. Ook speur ik graag naar het verleden van de Nederlandse pianofabrikanten: een gestaag groeiende verzameling historische instrumenten staat bij mij ter beschikking van elke bespeler. Dat is meteen mijn motivatie om actief te zijn voor de ‘Stichting Pro Piano’!”. Stichting Pianobouw www.stichtingpianobouw.nl

Copyright 2017 Stichting Pro Piano